BAŞLANGIÇ

NETMERA NEDİR?

Netmera, tüm kanallarda mevcut olan tüm kullanıcıların, segmentlerdeki ve hedeflerdeki verilerini bu verileri kullanarak gerçek zamanlı olarak toplayan ve seçilen kitleye bildirim ve pop-up’lar gönderen bir mobil etkileşim, iletişim ve kampanya aracıdır.

Netmera’yı kullanabilmek için, yerel dilde yazılmış veya yerel bir kütüphaneyi destekleyen bir platformda geliştirilmiş bir mobil uygulamanız veya bir web siteniz olmalıdır. 
SDK’ları aşağıdaki bağlantıları izleyerek entegre edebilirsiniz.

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/quick-start

Web : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/quick-start-1

Netmera’yı verimli kullanabilmek için, olaylar ve nitelikler yardımıyla kullanıcı verilerini Netmera’ya göndermeniz gerekir. Yapılacak ilk şey uygulamanızı analiz etmek ve gerekli senaryoları bulmaktır. Daha sonra, seçilen senaryo ile en uygun entegrasyon süreci başlar. Müşterilerimizin Netmera’yı nasıl kullandıklarından ilham almak istiyorsanız, blogumuzdaki mevcut Use Case’lerimizi okuyabilirsiniz. .

NETMERA ENTEGRASYONU

Entegrasyon sürecinde yapılabilecek faaliyetler;

Event Entegrasyonu:

Kullanıcının uygulama üzerinde yaptığı işlemleri izlemek gerekir. Etkinliklerle beraber otomatik pushler ayarlayabilir, Conversion’ları izleyebilir, segmentler oluşturabilir (belirtilen kurallara uyan kullanıcıları hedeflemek için kullanılır) ve veri analizi toplayabilirsiniz.


Event entegrasyonu nasıl yapılır: Event adı ve parametreleri belirtildikten sonra, önceden tanımlanmış eventler SDK’dan kontrol edilir. Bu eventler senaryoyu karşılıyorsa, uygulama içinden istenen değerlerle tetiklenebilir. Mevcut eventleri kullanmak önemlidir, bu sayede gelecekte bazı faydalı endüstri kıyaslama raporlarına ve en iyi uygulamalarına erişebilirsiniz.

Event Firing için Dökümantasyon:

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/netmera-event-ios

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/eventss

Mevcut bir event’e yeni parametreler eklemek veya tamamen yeni bir özel event oluşturmak istiyorsanız, event adını, etiketini, açıklamasını ve temel event’i seçerek Developers > Events sayfasındaki “Create New Event” butonunu tıklayın. Daha sonra Parametreleri seçebilir ve ekleyebilirsiniz.

Parametreler seçildiğinde, veri türünün yanında isArray ve Zorunlu alanlar da bulunur. IsArray öğesini true olarak ayarlarsanız, parametre diziye ayarlanır. Zorunlu alan seçildiğinde bu alan görünmezse, event fire reddedilir ve bir hata alınır (400 bad request). Generate Code seçildikten sonra, uygulamaya eklenecek sınıfların kodları örnek kodlar alanından alınır ve uygulamaya eklenir. Bundan sonra, event gerektiğinde tetiklenebilir.

Profile Attribute Entegrasyonu:

Profil özellikleri(Profile Attribute), bu kullanıcı için oluşturulan kullanıcı modelinde, kullanıcıdan bilgi depolanmasına izin verir.

Profil özellikleri(Profile Attribute),  ad, soyadı, müşteri numarası, doğum tarihi, desteklenen ekip, hobiler vb. gibi özellikler olabilir.

Profil özellikleri, kullanıcıyı tanımlamanıza, kişiselleştirilmiş bir push göndermenize, atanan öznitelikle hedeflemenize ve istediğiniz öznitelikle dışa aktarmanıza olanak tanır.

Profil Attribute entegrasyonu nasıl gerçekleştirilir: SDK’da, NetmeraUser sınıfında önceden tanımlanmış öznitelik(Profile Attribute) alanlarını bulabilirsiniz. Bu alanlardaki verileri ayarlamak, değiştirmek veya silmek için updateUser yöntemini kullanabilirsiniz. Bu işlemle ilgili ayrıntılı bilgileri aşağıdaki bağlantılarda mevcuttur;

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/user-1

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/user

Özel bir profil özniteliği eklenecekse, Developers > Profil Attributes sayfasındaki Create Attribute butonundan öznitelik adı, etiket, veri türü olup olmadığını dizi / veya zorunlu olup olmadığını seçerek oluşturma işlemini tamamlayabilirsiniz.

Özel öznitelik listesini tamamladıktan sonra, MyNetmeraUser sınıfını Profile Attribute sayfasının altındaki Code Samples alanında NetmeraUser sınıfından genişletilmiş olarak görebilirsiniz. Bu sınıfı uygulamanıza entegre ettikten sonra, userUpdate yöntemiyle bu sınıfa özel bir profil özelliği(Profile Attribute) atayabilirsiniz.


Konum Entegrasyonu:

Belirli bir konuma push bildirimleri ve geofence push bildirimleri göndermek için konuma dayalı hedefleme gerekir. Konuma dayalı push bildirimleri ile, istenen alanlara push bildirimleri gönderebilirsiniz. Belirli bir alana geofence kurarak, kullanıcının alana girip çıktığı belirli zaman aralıklarında otomatik olarak push bildirimler gönderebilirsiniz. Tüm bunları yapabilmek için tabii ki kullanıcının izninin alınması ve konumlarının paylaşılmış olması gerekir.

Konum entegrasyonu nasıl yapılır: Uygulama tarafında alınması gereken konum izinlerini aldıktan sonra, Netmera’nın konum izni yöntemlerini çağırarak konum iznini kullanıcıdan alabilirsiniz. Daha sonra, konuma dayalı hedefleme gerçekleştirmek için Developers -> App Info -> App Config bölümündeki Location History Enabled alanını etkinleştirmeniz gerekir. Bu adımdan sonra cihazın konum bilgileri, ayarladığınız sıklıkta Netmera’ya aktarılmaya başlar.

Ayrıntılı belge bağlantılarını aşağıda bulabilirsiniz;

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/geofence-location

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/netmera-location-manager-ios

Deep Link Entegrasyonu:

Deep links, uygulamada tanımlanan URL şemalarını kullanarak uygulamada istenen sayfaları belirlenen parametrelerle açmanıza olanak tanır. Uygulamadaki tanımlanmış deep links’lerin şemalarını Netmera paneline girerek, istenen sayfalar gönderilen pushlarla açılabilir ve uygulamada yorumlanacak parametreler gönderilebilir.

Deep Link entegrasyonu nasıl yapılır: Uygulamada tanımlanan şemalar, varsa Developers -> Deep Links altındaki Create New Deeplink butonuna basılarak oluşturulur. Örneğin, planın uygulamamızda aşağıdaki gibi tanımlandığını varsayalım;

mydemoapp://content={contentId}

Deep link’i yukarıdaki gibi tanımladıktan sonra, hangi sekmedeki herhangi bir tıklama eylemini çağırabilir, bu tıklama gerçekleştiğinde uygulamadaki içeriği bu contentId ile açabilirsiniz.

Uygulamadaki push nesnesindeki customDictionary alanından contentId adlı parametreyi de alabilirsiniz.

Push Inbox Entegrasyonu:

Push gelen kutusu, uygulama kullanıcısının push bildirimlerini tıpkı bir mesaj kutusu gibi kaydetmesine, tekrar görüntülemesine ve daha sonra işlem yapmasına olanak tanır.

Push Inbox entegrasyonları nasıl gerçekleştirilir:

Ayrıntılı belgeleri aşağıdaki linklerde bulabilirsiniz;

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/inbox

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/inbox-1

Ses Entegrasyonu:

Push gönderimde özel bir ses seçimi yapmak istiyorsanız ses entegrasyonu gereklidir. Bu şekilde, kullanıcıya farklı uyarı sesleriyle farklı push bildirimleri gönderebilirsiniz. Örn: bir oyunda veya markanızın jingle’ında bir hedef olduğunda “hedef” sesi.

Ses entegrasyonu nasıl yapılır:

Ayrıntılı belgeleri aşağıda bulabilirsiniz;

iOS : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/sound-vibration

Android : https://netmera.readme.io/v3.0/docs/sound-vibration-1

REST API Entegrasyonu:

REST API, farklı kanallardaki ve sistemlerdeki etkinlikleri harici bir kimlik aracılığıyla kullanıcıyla ilişkilendirmeye olanak tanır. REST API kullanılarak, Netmera’ya çok kanallı eventler gönderilebilir, mevcut kullanıcılara profil özellikleri atanabilir, push bildirimleri farklı sistemler tarafından tetiklenebilir.

Farklı sistemleri mobil uygulamaya bağlamak istediğinizde REST API çok önemlidir. Örneğin, mobil uygulamanızdan terk edilmiş bir alışveriş sepeti hatırlatıcı push bildirimi ayarlamak istiyorsanız, satışın farklı bir kanaldan tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmek için backend REST API’sı aracılığıyla bir event gönderebilirsiniz.

Entegrasyon tamamlandıktan sonra, güvenlik için Ip Kısıtlamasını kurmanızı öneririz. Bunu panelde Developers > API > IP Restriction Config altında “Enable Ip Restriction” ‘i etkinleştirerek yapabilirsiniz. Bu özelliği etkinleştirdikten sonra, altta görünen tabloya güvenilir IP’ler girebilirsiniz.

REST API entegrasyonu nasıl yapılır:

Ayrıntılı belgeleri aşağıda bulabilirsiniz;

https://netmera.readme.io/v3.0/docs/rest-api-error-codes  

Endüstriler için Event Entegrasyonu Örnekleri

Netmera ile ne tür event entegrasyonlarının mümkün olduğunu anlamak için hazırlanmış olan bazı ayrıntılı belgeleri aşağıda bulabilirsiniz;

Telco app için:

https://docs.google.com/a/inomera.com/spreadsheets/d/1GzewBR-qmEbNEUDokip3cvPh1o5CnViWRbkT9jI9M8A/edit?usp=sharing

E-commerce app için:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/146VplNMfl71DcEmwknK8JTSrzdiuW3uYskckE7RAQK8/edit?usp=sharing

Sports app için:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1sAD0wThUIJZNRsDbFUQhyS_f62CNv01lm7zR9cSsseQ/edit?usp=sharing

Bir organizasyonda kullanılan app için:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1oqY99yn6ozQGP9jNOKTaSC1qP0SL6W2JPuuGsUMxnB0/edit?usp=sharing

Entegrasyon Senaryo Örneği

Entegrasyon adımlarını göz önünde bulundurarak, bir e-ticaret uygulamasını analiz ettikten sonra aşağıdaki senaryolara karar verildiğini varsayalım;

 1. Alışveriş sepeti hatırlatma bildirimi
 2. Giriş bildirimine yönlendirme
 3. Favori ürün bildirimi satışı
 4. 100 mt fiziksel mağazaya yakın kullanıcılar için geofence bildirimi


Yukarıdaki senaryolar için gereken olaylar ve profil nitelikleri(Profile Attributes) aşağıdaki gibi olabilir;

 • Events
  • AddToCart
  • RemoveFromCart
  • Purchase
  • Login
 • Profile Attributes
  • FavoriteProducts

Bu etkinlikler ve profil özelliklerinin yanı sıra, analitik ve ekstra hedefleme ihtiyaçları için eventler ve profil özellikleri olabilir. Örneğin,

 • Events
  • ProductView
  • CategoryView
 • Profile Attributes
  • Gender
  • Email
  • Birthdate

Use cases

E-commerce:

Favori ürün bildirim senaryosunda satış:

Öğenin eklendiği ürünün kimliği, bir profil özelliği oluşturularak kullanıcıya bağlanır. Bu özellik, favoriteProducts adında bir dize dizisi olabilir. Bir ürün eklendiğinde, bu özelliğe favori bir ürün eklenir ve yine bir ürün kaldırıldığında eş zamanlı olarak bu diziden silinir. Backend sisteminde, bu ürün fiyatını düşürdüğünde, REST API profil özelliğine bir push gönderir. Bu nedenle, bu özelliğe sahip kullanıcılar, favori ürünleri satışa sunulduğunda bu bildirimi alabilir.

Alışveriş sepeti hatırlatma senaryosu:
Bu senaryo, alışveriş sepetlerine bir ürün ekleyen ancak siparişi X dakika boyunca tamamlanmamış kullanıcılara hatırlatma bildirimi göndermek için kullanılır.

Sepete bir ürün eklendiğinde AddToCart olayı tetiklenir. Bu event geldikten sonra bir Sepeti boşaltan RemoveFromCart eventi veya Purchase eventi alınmazsa, senaryo tamamlanır ve otomatik olarak bir push mesajı gönderilir.

Hava durumuna göre bildirim:

Sıcaklık verileri, hava durumunu yerel olarak izleyen bir REST APIden gönderilebilir. Örneğin, “Bugün hava yağmurlu olacak. Yağmurluklara bakmak ister misiniz? ” gibi.

Telco:

Top-up or upgrade scenario:

Bu senaryoda, müşteriler uygulamayı açmadan ek paketler veya planlar satın alabilirler.

Kullanıcının internet paketi azaldığında, REST API’siyle bir event gönderilir. Ardından, bu event’i bekleyen etkileşimli butonlarla otomatik bir Push gönderilerek, tetiklenir.

Etkileşimli butonlardan “Purchase” tıklandığında, uygulama açılmadan önce Telco backend sistemlerine WebHook aracılığyla bir API çağrısı yapılır ve kullanıcı için ek veriler getirilir. Ek veriler getirildikten sonra, bir tamamlama olayı tetiklenir ve kullanıcıya yükseltme veya yükleme işlemini onaylayan otomatik bir push mesajı gönderilir.

Media:

Kullanıcı bir içeriğin tamamını veya bir kısmını bitirdiğinde bildirimle tetikleme:

Uygulamadan Content DisplayImageComplete, ContentImage Not Complete, ve ContentImageComplete eventleri gönderilir. Tamamlanan ve tamamlanmayan eventlerdeki tamamlanma yüzdesi değerine göre yüzde olarak ayrılmış şekilde kullanıcıya hatırlatma mesajları gönderilir.

Seçilen kategorilere yeni içerik geldiğinde bildirim gönderme:

Kullanıcının ilgilendiği veya takip ettiği kategorilerin kimlikleri kullanıcıya bir dizideki özellik olarak atanır. Bu kategorilerden herhangi birinin yeni içeriği varsa, REST API’sı bu özelliğe push bildirimleri gönderir.

Daha fazla fikir veya Use Case için blogumuzuinceleyebilirsiniz.

Mesaj Türleri

Campaigns:

Belirlenen kitleye anlık olarak gönderilen mesajlardır. Bu mesaj türüyle kampanya duyuruları ve genel bildirimler yapabilirsiniz.

Bu mesajlar farklı türler içerebilir, ayrıntılı bilgileri “Campaign Types” dan bulabilirsiniz.

Automated:

Kullanıcıdan gelen eventlere göre tanımlanan senaryolar tamamlandığında, otomatik olarak gönderilen mesaj türüdür.

Automated mesajların 4 tür hedefi vardır. Bu hedefler:

Müşteri Bağlılığını ve Etkileşimini Artırma: belirli bir event gerçekleştiğinde veya bir event belirli bir süre içinde gerçekleşmediğinde bildirim gönderilir.

Uygulaman Conversion ve Gelirini Artırma: Seçilen event gerçekleştikten sonra belirli bir süre sonra gerçekleşmesi beklenen 2. event bildirimleri gönderilir. (örneğin: OrderSuccess,    AddToCart etkinliği alındıktan sonra 30 dakika içinde gelmediyse).

Belirli Eventi Ele Alma: belirli bir event belirli bir sayıda yapıldığında bildirim gönderilir. Örneğin, OrderSuccess olayı 3. kez gelirse, bildirim gönderilir..

Periyodik Olarak Hatırlatma: Günün belirli saatlerinde, haftanın belirli günlerinde veya ayın belirli haftalarında bildirim gönderilir.

Transactional:

Kişinin kendisini hedefleyen kişisel bildirimler. Bu bildirimler panelde oluşturulduktan sonra REST API’sı kullanılarak gönderilir. Örneğin: “Siparişiniz gönderildi”, “İadeniz onaylandı” gibi mesajlar.

Geofence:

Belirli bir konumun çevresinde belirlediğiniz bir sınıra sahip bir geofence oluşturmanıza ve bu alanın içine giren veya çıkan kullanıcıları bilgilendirmenize olanak tanır. Targeting -> Geofences ‘den bir geofence oluşturduktan veya bir grup varsa onu seçtikten sonra, bunu Publish to Devices butonuyla oluşturulan geofence cihazlarına gönderebilirsiniz. Ardından, geofence olayına girmek veya çıkmak için bir bildirim oluşturulur. Daha sonra, bu alana giren veya çıkan kullanıcıya bir bildirim gönderilir.

KAMPANYA TÜRLERİ

Push Notification:

Bunlar, mobil uygulamalar için standart push bildirimleridir. Bu kampanya biçimi, normal bildirimler gönderilirken seçilebilir.

Push bildirimleri iOS ve Android cihazlarda metin ve fotoğraflar içerebilir. Video, GIF ve ses iOS aygıtlarına da gönderilebilir. iOS cihazlarda zengin içerikli push bildirimleri göndermek için ekstra entegrasyon gerekir. Entegrasyon adımlarını açıklayan dokümantasyon bağlantısını aşağıda bulabilirsiniz:

https://netmera.readme.io/v3.0/docs/netmera-push-notification-ios#section-using-ios10-media-push

Entegrasyon tamamlandığında, iOS 10 Rich Push, paneldeki push gönderme işleminin “What” sekmesinden etkinleştirilir. Başlık, Medya URL ve Altyazı sırasıyla yeni açılan alanlara girilebilir.

Interactive Push Bildirimi:

Butonları olan ve kullanıcılara seçimler sunan bildirimlere Interactive bildirimler denir. Bu bildirimleri kullanabilmek için önce “Button Sets” oluşturulmalıdır. Buton setinin Settings > Button Sets alanındaki Create New Button seçeneğine basılarak yeni butonlar oluşturulur. Oluşturma işlemi tamamlandıktan sonra,Publish to Devices butonuna basarak; bu butonları yapılandırma olarak aygıtlara gönderin.

In-App Popup:

Pop-up’ın etkinleştirildiği uygulamada bir WebView’da herhangi bir web sitesini veya tanımlı şablonları (resim, video, harita vb.) görüntülemenizi sağlar. Pop-up’larla önceden tanımlanmış şablonları gösterebildiğiniz için, uygulamanızda oluşturduğunuz özel şablonları kontrol paneline de yükleyebilirsiniz. Pop-up’larla ilgili destek almak için support@netmera.com adresine bir e-posta göndermeniz yeterlidir.

Web Push Notification:

Bunlar iOS üzerindeki PC’nize, Android’deki mobil cihazınıza, web sitenizi ziyaret eden ve bildirim almalarına izin verilen kullanıcılara bildirim göndermenizi sağlar. Entegrasyon belgesini aşağıda bulabilirsiniz:

https://netmera.readme.io/v3.0/docs/quick-start-1

SMS:

İşlem push’ları belirli bir süre içinde cihaza iletilmezse, bu cihazlara SMS göndermek için SMS sağlayıcınıza bir API çağrısı yapabilirsiniz.

Push Bildirimlerini Test Etme:

Netmera, mesajlarınızı gerçek cihazlarda test etmek için kolayca test cihazları / kullanıcıları eklemenizi sağlar. Test kullanıcısı eklemenin 2 yolu vardır:

Kullanıcı ayrıntılarını kullanarak test kullanıcısı ekleme:

ExternalId (Kullanıcı Kimliği), GSM numarası veya E-posta adresini tanıdığınız kullanıcı, Targeting -> People altındaki Find User bölümünde aranır. Sağ üstte Assign as a Tester butonuna tıklanır ve Get Devices seçilerek kullanıcının cihazları görüntülenir. Daha sonra aşağıda listelenen cihazlar test cihazları olarak eklenir.

Test Cihazı Ekle sayfasını Settings > Test Devices altında da bulabilirsiniz.

E-posta davetiyesi ile ekleme:

Uygulama bilgilerinizi Developers -> App Info altındaki “iOS URL scheme” veya “Android Package Name” alanlarına girerseniz, test cihazı olarak eklemek istediğiniz cihazı e-postayla ekleyebilirsiniz.

Bundan sonra, Settings -> Test Devices ‘ta “Invite Tester” butonuna tıklayın ve e-posta adresini girip “Invite” seçeneğine tıklayın. Ardından, test cihazı olarak eklemek istediğiniz cihazdan aşağıdaki e-postadaki bağlantıyı tıklamanız gerekir. Başarılı bir işlemde bağlantı, başvurunuzu açmanızı ister. Uygulama açıldıktan sonra, Test cihazlarına başarılı bir şekilde cihaz eklendiğini göreceksiniz ve test push bildirimleri alabileceksiniz.

Test push bildirimleri gönderme:

Test kullanıcısı eklemesini tamamladıktan sonra, yeni bir test kampanyası oluşturabilir ve “What” sekmesinin veya “GO”nun sağ tarafındaki cihaz önizlemelerinin altındaki “Test on Device” butonuna tıklayabilirsiniz.

DİĞER DASHBOARD FONKSİYONLARI

SMS OTP:

Giriş yaptığınızda telefonunuza ulaşacak tek kullanımlık bir SMS koduyla kimliğinizi onaylayarak güvenliği artırabilirsiniz. Bu özelliği kullanmak için, Authentication > General > Control Panel bölümünde SMS OTP bölümünü seçmeniz ve daha sonra support@netmara.com adresine e-posta yoluyla başvurmanız gerekir. Bu işlem sırasında destek ekibi uygulama adını, oturum açan kullanıcının postasını ve telefon numarasını isteyecektir.

Dönüşüm Metrikleri(Conversion):

Kullanıcılarınızın Conversion etkinlikleri olarak kullanmasını beklediğiniz etkinlikleri tanımlayabilirsiniz. Böylece, kaç oturumun Conversion’a  dönüştürüldüğünü hesaplayabilirsiniz.

Netmera, Conversion’u 2 farklı şekilde hesaplayabilir;

1 – App conversion: Uygulamanın genel Conversion etkinliğini ayarladığınızda hesaplanır. Kaç oturumun Conversion olarak sonuçlandığını hesaplar. Conversion eventini, Settings > Events altında listelenen Events’in yanındaki Conversion switch’i ON olarak ayarlayabilirsiniz.

2 – Push conversion: Push bildirimindeki “What” sekmesinin altındaki “Conversion Analytics” alanını etkinleştirdikten sonra, kullanıcıların bu push’u tıklayan hangi etkinlikleri ve hangi parametreleri gerçekleştirmesini beklediğinizi ayarlayabilirsiniz. Örneğin, kullanıcıların push bildirimi tıklayan kadın ayakkabıları kategorisinde bir ürün satın almasını beklersiniz. Kadın ayakkabı kategorisinde kimlik numarasının 123 olduğunu varsayalım. Conversion Etkinliği olarak  Purchase Line Item seçtikten sonra Add Event Attribute butonuna tıklayın ve özellikler listesinden Category Id seçin ve 123’e eşitleyin.

Bundan sonra, kadın ayakkabıları kategorisinde yapılan her satın alma, bu push bildirimi tıklandığında push raporuna bir Converison olarak yansıtılacaktır.

Gelir Metrikleri (Revenue):

Başvurunuzda gelir getirici herhangi bir işlem varsa, Netmera’ya gönderdiğiniz etkinliklerle bu geliri izleyebilir ve raporlayabilirsiniz.

Uygulamadaki işlem bir satın alma işlemiyse, SDK’da tanımlanan Purchase eventini kullanabilirsiniz. Bu eventte genel toplam parametresine atadığınız değer, panel gösterge tablosu sayfasındaki Revenue & Notification and ARPU tablosuna yansıtılır.


Uygulamada bir Purchase eventiniz yoksa ve gelir elde etmek için başka bir yolunuz varsa (reklam görüntüleme gibi), bu görünümün yapıldığı evente bir özellik atama gibi bir gelir ataması yapabilirsiniz. Böylece, bu eventle aldığınız gelir alanlarını panelde ve push raporlarında görebilirsiniz.